PhilobrettoVær den du er og si det du føler,

fordi de som har innvendinger betyr ikke noe,

og de som betyr noe har ikke innvendinger.

Dr. Seuss (fritt oversatt)


Du skal bare la tankene fly;

ingen rekker å blande kortene før dagen ender.

Flint Juventino Beppe


Philobretto — The FJB Unlimited Foundation

Select language |   Sprache wählen EN  DE


Philobretto er en ideell forening som har som formål å spre komponist Flint Juventino Beppe sine refleksjoner til ettertanke og åpenhet omkring mental helse via kunstproduksjoner.

Foreningen skal forvalte, kultivere og befeste kunst som er skapt og som i framtiden skapes av Beppe, heri å legge til rette for, understøtte og sikre spredning av Beppes kunst- og tankevirksomhet på verdensbasis.

Foreningen skal sikre et solid fundament for Beppes virke og levebrød, og skal ha et klart allmennyttig fundament som kan være til glede og ettertanke for publikum.

Grunntanken i Philobretto inkluderer dessuten kunst-refleksjonelle aspekter, ytringsfrihet, samt åpenhet omkring mental helse, herunder Aspergers syndrom, angst og depresjon.

Philobretto har overhodet ingen tilknytning til ismer, politikk eller religion av noen art, og anser alt dette å være resultat av menneskeskapt, forgjengelig selvberag.

Foreningen distanserer seg dermed fra all form for statlig iverksatt undertrykkelse og diskriminering, siden sammenhengen mellom mental helse og personlig frihet synes å være ubrytelig. Tar en hensyn til trendbaserte, subjektive omstendigheter i lovgivning som gjelder en hel nasjon, er det umiddelbart garantert et forgjengelig utfall, slik at historien med maktovergrep og arroganse igjen vil gjenta seg selv.

Philobretto er opptatt av respekt for privatlivets fred og enkeltindividets råderett over egne fredelige og private valg, uten innblanding fra en stat som "leker Gud" ved å iverksette moralisme, kriminalisering av uskyldige eller bidrar til opprettholdelse av stigma, som ved en logikkbasert eliminasjonsmetode ikke kan spores tilbake til å være annet enn normalisert ondskap satt i system. Dette ved å utnytte uberegnelige systemer som for eksempel demokratiet, der politikere med kamuflert disrespekt for andres livsstil og meninger har full adgang til å skaffe flertall for sine egentlige og basale ondskapsfulle hensikter.

At enkeltindivider som eneste utvei ser seg nødt til å måtte utvandre eller skifte statsborgerskap for å kunne leve i et for tiden fritt land uten moraliserende statsovergrep, er ikke akseptabelt for foreningen Philobretto.

— Der ord kommer til kort, tar musikken over. FJB
Flint Juventino Beppe har tilegnet det symfoniske diktet Warning Zero Op.54 til alle levende vesener som kjemper mot statlig undertrykkelse og for individets rett til å bestemme over egne, fredelige valg.


 www.philobretto.org


Intervjuer   Philobretto   Galleri   Support   FJB BiografiOrganisasjonsnummer: 921 596 499

Navn/foretaksnavn: PHILOBRETTO

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Forretningsadresse:

c/o Randi Karlsen
Skolevegen 2
8250 ROGNAN

Kommune: SALTDAL
 Flint Juventino Beppe (1977).