PhilobrettoBe who you are and say what you feel,

because those who mind don't matter

and those who matter don't mind.

Dr. Seuss


Ingen rekker å blande kortene 

før dagen ender.

Flint Juventino Beppe


Philobretto — The FJB Unlimited Foundation

Select language |   Sprache wählen EN  DE


Philobretto er en ideell forening som har som formål å spre komponist Flint Juventino Beppe sine ideer til ettertanke og åpenhet omkring mental helse via kunstproduksjoner. Foreningen skal forvalte, kultivere og befeste kunst som er skapt og som i framtiden skapes av kunstneren Flint Juventino Beppe, tidligere kjent som Fred Jonny Berg. Dette innbefatter å legge til rette for, understøtte og sikre spredning av Beppes kunst og tankevirksomhet på verdensbasis.

Foreningen skal sikre et solid fundament for Beppes virke og levebrød, og skal ha et klart allmennyttig fundament som kan være til glede og ettertanke for publikum.

Grunntanken i Philobretto inkluderer dessuten kunst-filosofiske aspekter, ytringsfrihet, samt åpenhet omkring mental helse, herunder Aspergers syndrom, angst og depresjon.

Foreningen distanserer seg fra all form for statlig undertrykkelse og diskriminering, siden sammenhengen mellom mental helse og personlig frihet er ubrytelig. Philobretto er opptatt av respekt for privatlivets fred og enkeltindividets råderett over egne, private valg, uten innblanding fra en stat som "leker Gud" ved å iverksette moralisme eller bidrar til opprettholdelse av stigma.


www.philobretto.orgOrganisasjonsnummer:

921 596 499

Navn/foretaksnavn:

PHILOBRETTO

Organisasjonsform:

Forening/lag/innretning

Forretningsadresse:

c/o Randi Karlsen
Skolevegen 2
8250 ROGNAN

Kommune:

SALTDAL
 Flint Juventino Beppe (1977).